Nieuws

Vertrek bestuurslid
Wegens privé-omstandigheden heeft Marcel Lubse aangegeven, dat hij zich gedurende een wat langere tijd moet concentreren op andere zaken dan tuinieren. Marcel heeft daarom zijn lidmaatschap opgezegd en is dus ook geen lid meer van het bestuur. We danken Marcel voor zijn bijdragen en vertrouwen erop, dat hij bij ons terugkomt als hij weer met volle teugen van tuinieren kan genieten.

Bestuur VTV Bokt
geplaatst 24 juni 2017


Japanse duizendknoop
japanse duizendknooopOp ons complex is de Japanse duizendknoop gesignaleerd.
bron: www.drachtplanten.nl japanse duizendknoop bron: www.amersfoort.nl japanse duizendknoopbron: www.wilde-planten.nl
Het is een enorm agressief (wortel)onkruid, dat binnen de kortste keren een hele tuin kan overwoekeren.
Meer informatie is snel te vinden op internet. Zoek op 'Japanse duizendknoop' of 'bestrijding duizendknoop'.

Om aan te geven hoe bedreigend de plant is:


Afgeknipte of uitgetrokken planten mogen zeker NIET op een composthoop. Ze mogen zelfs NIET in de groenton van de gemeente. Deze planten moeten worden behandeld als afval (huisvuil) en moeten daarom in de grijze afvalbak (richting verbrandingsoven).
Elk achtergebleven snippertje kan uitgroeien tot een nieuwe plant, dus wees voorzichtig.

Informeer a.u.b. het bestuur als u de duizendknoop ergens aantreft of denkt te zien.

Voor meer informatie:
www.wikipedia.nl
www.drachtplanten.nl


geplaatst 9 juni 2017


Vlak glas afval
We starten weer een opruimactie voor vlak glas.

Op onze tuinen is ontzettend veel glas aanwezig. Soms als hele platen, maar vaak ook kapot en weggestopt ergens achter of naast een hok. In het ergste geval wordt kapot glas begraven in een tuin. We zijn dit asociale gedrag het afgelopen jaar twee keer tegengekomen bij het opschonen van verlaten tuinen. Als bestuur willen we graag zoveel mogelijk glas weg hebben. Glas breekt makkelijk en kapot glas is levensgevaarlijk.

UITLEG
Met vlak glas worden ruiten bedoeld, zoals die bij u thuis in ramen en deuren zitten. Soms enkel glas, soms dubbel glas. Dit soort glas willen we inzamelen.
Gebogen glas (drinkglazen, potjes, flessen, e.d.) valt NIET onder vlak glas en mag dus NIET worden ingeleverd bij deze actie.

SPELREGELS
Er zijn "spelregels" om het veilig te houden en om te voorkomen, dat u onze vereniging op hoge kosten jaagt.


We vertrouwen er op, dat u ons niet opscheept met ander afval (bijv. plastic platen of rotzooi in de badkuip). Als de vereniging op kosten wordt gejaagd, dan komt dit vroeg of laat tot uiting in de contributie.

De actie is van start gegaan op 15 mei 2017. Er wordt nog bezien hoe lang we de actie laten lopen. Als de actie gaat stoppen, wordt u twee weken vóór het einde van de actie gewaarschuwd per email en op de borden.

Hopelijk kunnen we met deze actie veel mensen van dienst zijn.
geplaatst 20 mei 2017

Inrit verwoest
Bij aankomst op de volkstuin op 4 mei hebben we tot onze schrik geconstateerd, dat de hele inrit naar de hoge poort en een groot deel van de parkeerplaats zijn verwoest.
De aanwezige half verharding is door een bedrijf op "vakkundige" wijze tot pulp vermalen, waardoor veel kuilen en bulten zijn ontstaan en het geheel een modderige troep is geworden.

Wij laten u met nadruk weten, dat deze onbezonnen actie geen initiatief is geweest van het bestuur!

Uiteraard hebben we direct geprobeerd om contact te leggen met de gemeente Eindhoven. Dat is niet gelukt.
Gezien de dagen (4 - 5 mei en aansluitend het weekeinde) is de verwachting, dat contact pas volgende week mogelijk is.

We hopen op een snelle oplossing en houden u op de hoogte.

geplaatst 5 mei 2017

Kunststof afval
De actie van 6 weken is inmiddels voorbij.
Het inzamelen van overbodige kunsstofproducten is goed verlopen. Vier overvolle aanhangwagens zijn afgevoerd naar de millieustraat. Het bestuur dankt de leden, dat er geen ander (ongewenst) afval tussen het plastic / kunststof terecht is gekomen.
geplaatst 2 april 2017

Notulen van de Algemene Ledenvergadering
Leden, waarvan wij geen (geldig) emailadres hebben, kunnen de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 januari 2017 in geprinte vorm afhalen in het winkeltje.

geplaatst 27 januari 2017

aardbei pompoen patisson andijvie blauwe bes