Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u op deze site invult, worden gebruikt voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld om uw verzoek om op de wachtlijst gezet te worden of om uw verzoek om informatie te beantwoorden. Wij zullen uw gegevens strikt vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken om u van relevante informatie te voorzien of diensten mogelijk te maken. Gegevens zullen alleen aan derden worden overgedragen indien wij daartoe door de wet worden verplicht. De informatie zal bovendien met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.