Vrijwilligers

Een volkstuinvereniging heeft geen betaalde krachten in dienst en bestaat dus enkel en alleen bij de inzet van vrijwilligers. En dat het werk niet alleen een aantal bestuurstaken (financiën, ledenbestanden, correspondentie enz.) met zich meebrengt, wordt al gauw duidelijk als je even op ons complex rondkijkt. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat er, naast de vereiste bestuurlijke taken, nog een groot aantal andere aktiviteiten worden ontplooid. Door deze aktiviteiten houden we onze club en complex aantrekkelijk om er gezamenlijk onze hobby te kunnen beleven.

Onze vrijwilligers houden zich o.a. bezig met monteren, demonteren en onderhoud van onze waterpompen, bijhouden van ons toilet, het knippen van de coniferenheggen, onderhoud en aanzien van de parkeerplaatsen, in- en verkoop in het Winkeltje en het opruimen van de tuinen die vrij komen.

Een woordje van dank is op zeker op zijn plaats, want

zonder vrijwilligers geen vereniging!