Aanmelden

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Toch willen we ook wijzen op de realiteit van het volkstuinieren. Het is een hobby, die niet vanzelf gaat. Een volkstuin vraagt gedurende alle seizoenen wekelijks onderhoud en in het groei- en oogstseizoen heeft een tuin minimaal 2x per week een aantal uren aandacht nodig.
Als u nu al goochelt met schaarse vrije uurtjes, ga dan serieus na of er voor het onderhouden van een volkstuin elke week 6 tot 8 uur ruimte is in uw agenda.

Als u interesse heeft om bij ons te tuinieren, kunt u dat kenbaar maken door een email te sturen naar vtvbokt@gmail.com met uw naam,adres en telefoonnummer. We maken graag een afspraak met u voor een kennismaking. We kunnen dan laten zien wat we te bieden hebben, wat het onderhoud van een volkstuin betekent en wat we van onze leden verwachten.

Na die kennismaking kunt u aangeven of u in aanmerking wilt komen om aspirant-lid te worden van onze vereniging. U wordt dan geplaatst op de lijst van gegadigden en we noteren daarbij uw mogelijke voorkeuren.

Zodra er voor u een tuin beschikbaar is, krijgt u van ons bericht om de tuin te komen bekijken. Als de aangeboden tuin u bevalt, volgt de inschrijving als aspirant-lid. Bij de inschrijving verwachten we, dat u zich kunt legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (er wordt geen kopie gemaakt).

Voor meer informatie over het lidmaatschap verwijzen wij u naar het huishoudelijk reglement, artikel 2.

Kosten van het lidmaatschap.
Bij onze vereniging "huurt" u geen tuin. Een tuin wordt aan een lid in gebruik gegeven en daarvoor betaalt het lid contributie.

De jaarlijkse contributie voor het gebruik van een tuin is € 50,00 per perceel (een tuin is maximaal 3 percelen groot). De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.

Daarnaast zijn er éénmalige kosten bij de inschrijving en de toewijzing van een tuin.

Bij beëindiging van het lidmaatschap krijgt u de borgsommen terug als u