Het tuinjaar .... 2016

Nieuw bestuur
Tijdens de algemene ledenvergadering van 20 januari is Herman Prins afgetreden als secretaris. Ook Jan Loos heeft zijn vertrek uit het bestuur aangekondigd, maar bleek bereid nog een jaar als mentor "in dienst" te blijven om alle zaken rondom inkoop en het winkeltje in goede orde over te dragen aan de nieuwe bestuurders. Jan Loos gaat het bestuur officieel verlaten tijdens de algemene ledenvergadering begin 2017.

Per 20 januari zijn nieuw toegetreden tot het bestuur Maureen de Winter, Rob van Arem, Marcel Lubse en Cees van der Velden. Samen met de reeds zittende bestuursleden Anja Patterson, Jan Loos en Hans van de Molengraft vormden zij het bestuur in 2016.
Tijdens de eerste bestuursvergadering op 30 januari zijn aan de nieuwe bestuursleden de volgende taken toebedeeld.
Maureen: Medewerkster winkel + inkoop samen met Cees
Rob: Sleutelbeheer + aanhangerbeheer
Marcel: Beheer container en gereedschappen
Cees: Secretaris, tuinbeheer, ledenlijst en inkoop (samen met Maureen).

Overige zaken

Hoofdriool van het Waterschap
Na aankomst op het complex op 30 januari werd enkele meters naast de grote rioolput bij het parkeerterrein een enorm gat aangetroffen in de toegangsweg naar het binnenparkeer­terrein. De betonnen rioolbuis had het na ongeveer 40 jaar door H₂S-gas begeven. Omdat afvalwater met hoge druk door dit riool wordt geperst, was er veel zand weggespoeld. Gelukkig heeft het voorval plaatsgevonden in de nacht en zijn er geen ongelukken gebeurd. De firma Heijmans heeft gezorgd voor een noodreparatie.
Aangezien dit riool onder beheer valt van het Waterschap, hebben we in de periode vanaf februari geregeld contact gehad met de projectleider van het Waterschap over de reparatie.
Met ambtelijk optimisme werd meegedeeld, dat de klus vóór de zomer geklaard zou zijn. Twee van onze tuiniers zijn lang in de ban geweest van dit bericht, omdat er een put moest worden opgegraven op de grens van C13 en C14. Uiteindelijk is de pijp begin november voorzien van een polyester voering. Reparatie van de put zelf laat nog op zich wachten.

Aanhanger met paardenmest ontvreemd
In de nacht van 27-28 februari is de aanhanger met paardenmest van onze lokale paarden­man Theunisse ontvreemd. De hoofdpoort naar de binnenparkeerplaats is geforceerd. Blijkbaar was het alleen te doen om de in het zicht staande aanhanger. Er zijn geen sporen gevonden van andere ongewenste activiteiten.
De mest is later teruggevonden, de aanhanger niet.

Actie vlakglas
Van 9 mei tot 6 juni konden alle leden vlakglas inleveren. De actie was opgezet, omdat er al veel vlakglas was verzameld van ontruimde tuinen en afgebroken schuurtjes. Helaas is er nog veel vlakglas op de tuinen achtergebleven, maar de actie was toch een redelijk succes. Er is ruim 2 ton (2.180kg) glas ingezameld.

Kleinere acties
Ook de wat kleinere acties zijn redelijk verlopen.
Op 1 juni is een flinke lading plasticafval afgevoerd. In oktober is er schoon puin ingezameld, dat eind oktober door de gemeente is afgevoerd. En het inzamelen van hout heeft geleid tot een flinke stapel op tuin D10. De verwerking daarvan zal plaatsvinden in de eerste helft van december als ook de bouwval op D10-D11 wordt afgebroken.
Langzaam maar zeker wordt het schoner op de tuinen en in 2017 gaan we zeker door met opruimen. Het is niet alleen prettiger voor de leden; opruimen is ook van belang om de overlast door muizen, ratten en konijnen tegen te gaan.

Noodweer
Op de avond van 23 juni trekt een "supercel" over Bergeijk, Valkenswaard, Someren, Asten, Deurne richting Venray. Hagelstenen groter dan tennisballen hebben een enorme verwoesting aangericht. Luyksgestel leek wel een oorlogsgebied.
We hebben ontzettend veel geluk gehad, want het noodweer heeft Bokt net gemist.

Huishoudelijk reglement
Van 12 juni tot en met 10 juli kon er gestemd worden over enkele aanpassingen in het huishoudelijk reglement. Er waren in die periode 132 stemgerechtigde leden, waarvan er 74 een stem hebben uitgebracht. 72 vóór, 1 tegen en 1 blanco. Het nieuwe huishoudelijke reglement is op 11 juli 2016 ingegaan.

Gezamenlijke werkdag
Het was een prima gezamenlijke werkdag op zaterdag 15 oktober. De dag begon in de ochtendschemering met een beetje motregen, maar al snel werd het droog. De temperatuur was aangenaam om lekker door te werken. Er heerste een geweldige sfeer onder de 53 deelnemers en er is veel werk verzet. Dat was ook te zien aan de gigantische berg tuinafval op de parkeerplaats. Er moest dit jaar tweemaal worden gereden met de vrachtwagen.

WC
De WC blijft een onderwerp van discussie, ook binnen het bestuur. Er zijn inmiddels plannen om tot een oplossing te komen, maar daarvoor is enige medewerking van de gemeente gewenst. Op het moment van schrijven is dit proces net van start gegaan en het bestaat uit een paar stappen. Het bestuur kan daarom nog geen toezeggingen doen, maar onze leden worden uiteraard op de hoogte gehouden. Linksom of rechtsom moet er een oplossing komen voor dit welhaast schrijnende probleem.

Tuinieren op Bokt
Op zaterdag 5 maart zijn de bestellingen van zaden en pootgoed uitgeleverd. Door velen gezien als 'de aftrap' van het nieuwe tuinjaar.
Het is een apart jaar geworden. Erg droog in de droge periodes en heel nat in de natte tijden. Begin juli stond het water in de sloot bij de ingang van ons complex zelfs even hoog als het wegdek. Het complex was een grote modderpoel geworden behalve aan de hoge kant op de tuinen naast het Ergonterrein.
De opbrengsten van de tuinen liepen dan ook sterk uiteen. Mislukte aardappeloogsten op het laag gelegen deel van het complex, terwijl op de hoger gelegen tuinen de aardappelen met kruiwagens naar de auto werden gereden. Op het hoogtepunt van de nattigheid stond op de eerste tuinen aan pad A-B het grondwater slechts 30 cm. onder maaiveld. De aardappelen zijn daar letterlijk verzopen. Ook andere gewassen deden het bij de één prima, maar mislukten volkomen bij een ander. Fruit, zoals appels, pruimen, frambozen, bessen en bramen, heeft het bij nagenoeg alle tuiniers wel goed gedaan.
Voor degenen, die het inmiddels alweer vergeten zijn; de temperaturen kenden in 2016 behoorlijke uitschieters. Al in de tweede week van mei tikte de thermometer dagen lang de 28° aan en ook in de laatste dagen van mei liep de temperatuur weer op, zodat we in de eerste week van juni weer 28°-29° op de teller hadden staan. De uitschieter was op 23 juni met 33°. De tweede helft van juli was helemaal een hete periode met als 'hoogtepunt' 36° op de 20e dag. Eind augustus werd het wederom snoeiheet met temperaturen tot 34° en half september dreigde er nog een echte hittegolf met dagenlang temperaturen boven de 30°. Volgens de definitie van het KNMI is het net geen hittegolf geworden. We kwamen één dag boven de 30° tekort.

Te droog, te nat, te heet, kortom er was voldoende te klagen en dus was het een gezellig tuinjaar.

Het bestuur wenst u en de uwen een vruchtbaar en onbespoten 2017.